last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Список экспертов Кому подведомственен исполнительный сбор?

Кому подведомственен исполнительный сбор?

Свого часу питання оскарження дій державного виконавця стосовно винесення та стягнення виконавчого збору вирішувалось судом, який видав виконавчий документ, а в разі виникнення питань з цього приводу при виконанні «несудового» рішення- адміністративним судом.

Проблеми почалися після «перетягування» цього питання до юрисдикції адміністративних судів.

Так у пункті 6 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року №3 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби» зазначено, що судам необхідно враховувати, що постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору та накладення штрафу належать до видів відповідальності за невиконання рішення самостійно та за невиконання без поважних причин рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії та рішення про поновлення на роботі. Виконавчий збір – це санкція відповідальності майнового характеру, що накладається на боржника за невиконання рішення у строк, встановлений для його самостійного виконання. Для застосування виконавчого збору виконавець приймає постанову, яка, у разі її невиконання самостійно, виконується примусово в установленому Законом України «Про виконавче провадження» порядку.

Прийнята державним виконавцем постанова про накладення штрафу на боржника, яка не виконана самостійно боржником, є підставою для її примусового виконання.

З посиланням на пункт 7 частини другої статті 17 Закону України «Про виконавче провадження» в Постанові зазначається, що постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу є виконавчими документами. Якщо виконавче провадження закінчено, а виконавчий збір, витрати на проведення виконавчих дій або штраф не стягнуто, відповідна постанова виділяється в окреме провадження і підлягає виконанню в загальному порядку.

Далі Пленум ВАСУ у зазначеній Постанові чітко та однозначно вказав на те, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи з приводу оскарження постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу, прийнятих у виконавчих провадженнях щодо примусового виконання усіх виконавчих документів незалежно від того, яким органом, у тому числі судом якої юрисдикції, вони видані.

Крім того, в пункті 3 вищевказаної Постанови зазначено, що всі справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності органів державної виконавчої служби, прийнятих (вчинених, допущених) з метою виконання зведеного виконавчого провадження, у якому об'єднано виконавчі провадження щодо виконання рішень судів різних юрисдикцій та/чи рішень інших органів (посадових осіб), належать до юрисдикції адміністративних судів, навіть у разі, коли у зведеному виконавчому провадженні відсутнє виконавче провадження з примусового виконання рішення адміністративного суду.

Ці ж самі приписи містяться і в Постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ №6 від 07.02.2014р. «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах».

Так у пункті 6 Постанови Пленуму ВССУ зазначено, що справи щодо оскарження постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу, прийнятих у виконавчих провадженнях стосовно примусового виконання судового рішення у цивільній справі, належать до компетенції адміністративних судів.

Також у пункті 9 вищевказаної Постанови вказано, що скарги стосовно рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, прийнятих (вчинених, допущених) із метою виконання зведеного виконавчого провадження, у якому об'єднано виконавчі провадження щодо виконання судових рішень судів різних юрисдикцій та/чи рішень інших органів (посадових осіб), належать до юрисдикції адміністративних судів.

Разом з тим нещодавно колегією суддів Судової палати в адміністративних справах, Судової палати у господарських справах і Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України було ухвалено Постанову по справі №825/2566/14 від 30.06.2015р., яка фактично перекреслює вказані вище приписи.

З даної Постанови вбачається, що у липні 2014 року Товариство звернулося до суду адміністративним з позовом, у якому просило визнати протиправними та скасувати постанову від 23 липня 2014 року ВП № 42762181 про виведення в окреме виконавче провадження для подальшого виконання постанови державного виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору від 9 квітня 2014 року номер за ЄДРВП 42762181 та постанову від 24 липня 2014 року ВП № 44158179 про відкриття виконавчого провадження з виконання постанови про стягнення виконавчого збору від 9 квітня 2014 року номер за ЄДРВП 42762181.

Також з Постанови вбачається, що спір стосується зведеного виконавчого провадження.

Чернігівський окружний адміністративний суд постановою від 7 серпня 2014 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 18 вересня 2014 року, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд України постановою від 10 лютого 2015 року рішення судів першої та апеляційної інстанцій скасував та прийняв нове - про відмову в задоволенні позову.

Верховний Суд України при розгляді даної справи прийшов до висновку....що справа не відноситься до юрисдикції адміністративних судів!

У мотивувальній частині рішення ВСУ зазначив про таке:
«Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) від 4 листопада 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 12 жовтня 1978 року у справі «Zand v. Austria» вказав, що словосполучення «встановлений законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й на дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність. Поняття «суд, встановлений законом» у частині першій статті 6 Конвенції передбачає «усю організаційну структуру судів, включно з <…> питаннями, що належать до юрисдикції певних категорій судів <…>». З огляду на це не вважається «судом, встановленим законом» орган, котрий, не маючи юрисдикції, судить осіб на підставі практики, яка не передбачена законом.

Розглядаючи справу, суди всіх інстанцій виходили з того, що спір у цій справі є публічно-правовим та належить до юрисдикції адміністративних судів. На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах, Судової палати у господарських справах і Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України, такий висновок не ґрунтується на правильному застосуванні норм права з огляду на нижченаведене.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (у редакції, чинній на час виникнення спірних відносин;    далі - КАС) юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. Вжитий у цій процесуальній нормі термін «суб'єкт владних повноважень» позначає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхню посадову чи службову особу, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень    (пункт 7 частини першої статті 3 КАС).

Частиною першою статті 181 КАС передбачено, що учасники виконавчого провадження (крім державних виконавців) та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, мають право звернутися до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а також якщо законом не встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

Тобто, якщо законом встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то це виключає юрисдикцію адміністративних судів у такій категорії справ.

За правилами статті 121І Господарського процесуального кодексу України скарги на дії чи бездіяльність органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена.

Скарги на дії органів державної виконавчої служби розглядаються господарським судом, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.

За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи про оскарження дій органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів.

Оскільки у справі, що розглядається, суди помилково прийняли до свого провадження і розглянули справу, яка не відноситься до юрисдикції адміністративних судів, ухвалені в цій справі судові рішення підлягають скасуванню із закриттям провадження в ній».

Вищевказане рішення найвищої судової інстанції повністю перекреслює усталену за останні роки судову практику, а тому знову постає питання підвідомчості справ з приводу оскарження постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, та спорів що виникають у ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження.

Андрій Авторгов, адвокат, к.ю.н., керуючий партнер ЮФ «Агентство з питань боргів та банкрутства»

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмитеCtrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (7) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Павел Хомяк (ЮК "Антарес" ®, Днепропетровск) 07.08.15 | 08:09
Сегодня опубликовали очередное подтверждение, что ВССУ не рассматривает эти споры, а юристы ГП "Придніпровська залізниця» двоишники (потратили кучу времени). Ухвала ВССУ від 29 липня 2015 року № 47938286.
"Антарес" ® 04.08.15 | 22:02
Ну я бы немного поспорил с Автором!

1. Очень много лишней информации!
ВАСУ всегда толковал и статью 82 ЗУ «Испол. произ» и статью 121 (прим 2) ХПК в «узком понимании» (Постан. Пленума и Справка ВАСУ от 05.04.2012 кас. ОГИС). Мол, это исполнительный документ, выданный гос. исполнителем, а не судом, а потому статья 82 ЗУ «Исп. произв.» относит эту категорию споров к админ. судам, исходя из субъектного состава. Тут есть логика! Это было доминирующее мнение и практика работала (был механизм).
"Антарес" ® 04.08.15 | 22:01
2. ВССУ же полностью отказался рассматривать эту категорию дела (Постановление Пленума); В ВГСУ были «качели» - мол неподведомственно хоз. судам (Постановления пленума - нет) так как постановления гос. наполнителя не является исполн. док. выданный хоз. судом.
ВСУ же сделал вывод "Таким чином, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи про оскарження дій органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів".
"Антарес" ® 04.08.15 | 22:01
3. Мне кажется, как вариант, можно было бы исходить из «более широкого», на мой взгляд, трактования статьи 82 ЗУ «Об Ис. Произ» и статьи 121 (прим 2) ХПК: Мол, исполн. произв. - неотъемлемая часть процесса испол. реш. суда (Постановление ВСУ № 6-608цс15 от 24.06.2015 года, решение ЕСПЧ «Горнсбі проти Греції» від 19 березня 1997 рок ). Тоже логично!
Ну, ВСУ красиво и просто все «обыграл» и опять же таки сослался на ст. 121 (прим 2) ХПК. но с ссылкой на реш. ЕСПЧ от 1974 года, а тут я не согласен
"Антарес" ® 04.08.15 | 22:00
4. Не согласен я и с мнением Автора, касательно полного изменения устоявшейся практики с принятием указанного постановления ВСУ и полного непонимания ситуации с подведомственностью на данное время! Так ранее в ВХСУ был небольшой «футбол», а это риск, а потому «знающие» шли в админ. Ситуация же с ВАСУ и ВССУ была всегда понятна. Теперь же и ВХСУ будет рассматривать жалобы на постановления ВДВС в процессе исполнения своих решений, вместо ВАСУ. Т.О. в вопросах подведомств. теперь все понятно.
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос