last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Список экспертов «Заинтересованные» понятые в исполнительном производстве и возможность принудительного вхождения в жилище без участия понятых (Ч.4)

«Заинтересованные» понятые в исполнительном производстве и возможность принудительного вхождения в жилище без участия понятых (Ч.4)

Проблемы исполнительного производства "по-новому" и пути их решения (часть первая)

Почему частный исполнитель вынужден платить за проведение исполнительных действий из собственного кармана (часть вторая)

Исполнитель обязан направить копию постановления об аресте в день вынесения сразу всем банкам, действующим в Украине (часть третья)

Частина 4. «Зацікавлені» поняті у виконавчому провадженні та можливість примусового входження до житла без участі понятих

 Згідно ч. 3 ст. 22 Закону України «Про виконавче провадження» понятими можуть бути будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками, а також підлеглі учасників виконавчого провадження. 

Отже, вказаний закон визначає, що понятими можуть бути дві категорії осіб, а саме:

1) будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками;

2)  ПІДЛЕГЛІ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

Не думаю, що шановні автори Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) спеціально мали на меті «закладення» в законі визначення, що понятими можуть бути «підлеглі учасників виконавчого провадження». Припускаю, що цей «конфуз» ніщо інше, як стилістична помилка законодавця, яка допущена при формуванні згаданої норми закону. Маю надію, що не потрібно доводити повну абсурдність такого визначення понятих. Адже апріорі, понятими аж ніяк не можуть бути підлеглі учасників виконавчого провадження, які є завідомо зацікавленими особами і мають «особисту заінтересованість у вчиненні виконавчих дій», пов’язану саме з їх «підлеглістю». Додатково слід зазначити, що таке визначення суперечить іншому положенню цієї ж норми, згідно якого понятими можуть бути «особи, які не мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій».

Цілком очевидно, що з метою збереження у виконавчому провадженні «принципу незацікавленості понятих» виконавцям на практиці в якості понятих доцільно залучати лише осіб, які не мають особистої заінтересованості у вчиненні виконавчих дій і не пов’язані між собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв’язками,  і в ніякому разі в якості понятих не залучати осіб, які є підлеглими учасників виконавчого провадження.

Нагадаю, що у попередній редакції Закону України «Про виконавче провадження» стаття 15 визначала, що в якості понятих можуть бути запрошені будь-які дієздатні особи, які не мають особистої заінтересованості у провадженні  виконавчих дій  і  не  пов'язані  між  собою  або  з  учасниками  виконавчого провадження родинними зв'язками, підлеглістю чи підконтрольністю.  

Згідно ч. 2 ст. 22 Закону:

«Присутність понятих є обов’язковою у випадку, передбаченому частиною третьою статті 53 цього Закону, а також у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням на земельні ділянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернуто йому в натурі, до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього, під час проведення опису, арешту, вилучення і передачі майна.»

Як бачимо, перелік обставин, за яких обов’язкова присутність понятих, у статті розділено «комами». Спробую проаналізувати ці обставини.

Згідно вказаної норми Закону присутність понятих є обов’язковою:

1) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 53 цього Закону (при вилученні готівки та майна, що належать боржнику від інших осіб);

2) у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням:

2.2) на земельні ділянки, до нежитлових приміщень і сховищ, де зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернуто йому в натурі;

2.2) до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього;

3) під час проведення опису, арешту, вилучення і передачі майна.

Роблю наступні висновки:

1. Частина 2 ст. 22 Закону встановлює обов’язкову присутність понятих  під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього, лише у разі відсутності боржника або його представника під час вчинення цих виконавчих дій.

Тобто, згідно вказаної норми, якщо боржник або його представник присутній під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього, то присутність понятих не є обов’язковою.

В той же час, норми ч. 4 ст. 66 та ч. 4 ст. 67 Закону прямо передбачають, що примусове виселення/вселення здійснюється у присутності понятих за участю працівників міліції.

Отже, положення ч. 2 ст. 22 Закону щодо визначення обставин за яких присутність понятих є обов’язковою, суперечить нормам ч. 4 ст. 66 та ч. 4 ст. 67 Закону.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону присутність понятих є обов’язковою у випадку примусового входження до «нежитлових приміщень», де зберігається майно боржника, якщо боржник або його представник відсутні під час проведення таких дій.

Щодо примусового входження до «житлового приміщення», то вказана норма передбачає присутність понятих лише у разі «відсутності боржника або його представника під час вчинення виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням до житла, іншого володіння особи для забезпечення примусового виселення з нього та вселення в нього».

Тобто, коли вчиняються виконавчі дії, пов’язані з примусовим проникненням до житла, то Закон передбачає обов’язкову присутність понятих лише у разі виконання двох категорій рішень: виселення та вселення. При виконанні рішень інших категорій, примусове входження до житла здійснюється без обов’язкового залучення понятих. Одразу зазначу, що іншими нормами Закону не передбачено обов’язкову участь понятих при вчинені виконавчих дій, пов’язаних з примусовим входженням до житла при виконанні рішень інших категорій. Особисто я вважаю, що передбачена Законом можливість примусового входження до житла без обов’язкового залучення понятих є вкрай небезпечною.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право:

за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника - фізичної особи, особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, ПРОВОДИТИ В НИХ ОГЛЯД, У РАЗІ ПОТРЕБИ ПРИМУСОВО ВІДКРИВАТИ ЇХ У ВСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ із залученням працівників поліції, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке згідно із законом можливо звернути стягнення.

Зазначені норми Закону дозволяють виконавцю за наявності вмотивованого рішення суду про примусове проникнення до житла чи іншого володіння фізичної особи примусово входити в ці приміщення без залучення понятих під приводом проведення в них огляду щодо виявлення належного боржнику майна або примусово відкривати житлові приміщення. Лише після того, як в житловому приміщенні буде виявлено майно боржника, виконавець буде зобов’язаний залучити понятих для проведення опису, арешту, вилучення і передачі майна. Не виключаю, що під приводом проведення виконавчих дій саме у такому порядку, відносно боржників можуть вчинятися відповідні незаконні дії.

Нагадаю, що у попередній редакції Закону України «Про виконавче провадження» стаття 15 визначала, що присутність понятих обов'язкова   під   час проведення ОГЛЯДУ, арешту, вилучення і передачі майна.

Зважаючи на викладене, вище вказані норми Закону України «Про виконавче провадження» в частині визначення хто залучається в якості понятих, а також обставин, за наявності яких залучення понятих є обов’язковим, підлягає відповідному корегуванню.

Додатково зазначу, що, на мій погляд, не зовсім вдалим є положення  ч. 3 ст. 22 Закону в частині визначення, що понятими «можуть бути». За своєю суттю поняття «можуть бути» не робить виключення. Вважаю, що нормативно правильнішим буде застосувати в законі протилежне поняття на кшталт: «Понятими не можуть бути…» або повернути в Закон редакцію попереднього закону: «Як  поняті можуть бути запрошені будь-які дієздатні особи, які…».

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмитеCtrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (3) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
ВикторВ 04.01.17 | 23:51
Подскажите возможно снять исполнительное производство если истец не подает повторно запрос на исполнение расчета
Олександр 04.11.16 | 19:56
Те що написано в законі і те що мали на увазі автори закону зовсім різні речі, не завжди вони співпадають...
Андрей 04.11.16 | 09:05
Мне кажется, что имелось в виду, что понятыми НЕ могут быть підлеглі))
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос