last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Аналитика правоприменения Конституционный Суд. «Очередная» сессия и очередная игра слов

Конституционный Суд. «Очередная» сессия и очередная игра слов

11:34 21.03.16
Статья Павла Хомяка, директора ЮК «Антарес»®, г. Днепропетровск (материал публикуется на языке оригинала)
Аналитика правоприменения

15 березня 2016 року Конституційний Суд України прийняв Рішення № 1-рп/2016, яке було опубліковано на сайті 18.03.2016 року (далі - Рішення КСУ), у справі щодо тлумачення положення «…на наступній черговій сесії Верховній Ради України…», яке міститься у статті 155 Конституції України (далі - КУ). Суд дійшов висновку, що прийняття законопроекту про внесення змін до КУ після його попереднього схвалення є можливим на будь-якій іншій (більш пізній) черговій сесії та незалежно від їх послідовності проведення у майбутньому.

На мій погляд, це «класичне» та «очікуване» Рішення КС, оскільки залишалось лише єдине питання: яким чином КС буде обґрунтовувати (викручувати) власне рішення?

Проте все по порядку.

Так, згідно зі статтею 155 КУ в першій та єдиній редакції:

«Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України».

Отже, стаття 155 КУ додатково уточнює, яка саме сесія мається на увазі, зокрема, наступна та чергова.

Згідно зі статтею 83 КУ чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.

Не важко зрозуміти, що якщо законопроект був попередньо схвалений на черговій сесії, яка розпочалась першого вівторка вересня 2015 року, то в цілому законопроект можливо приймати лише на наступній черговій сесії, яка розпочинається першого вівторка лютого 2016 року, а не на черговій сесії, яка розпочнеться першого вівторка вересня 2016 року або на більш пізніх чергових сесіях, які будуть розпочинатись у 2017, 2018 році та ще пізніше.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України): «Питання про внесення змін до Конституції України має бути розглянуте і вирішене на двох чергових сесіях Верховної Ради України послідовно (стаття 155 Конституції України)».

Розглянемо безпосередньо значення термінів «черговій», «наступний» та «послідовно».

Звернімося за етимологічним значенням цих слів, які викладені в Великому тлумачному словнику сучасної української мови (із додатками і доповненнями; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005 р., далі - ВТССУМ), on-line версія якого знаходиться на сайті.

Звертаю увагу, що зазначений словник постійно використовується Верховним Судом України, а саме:

- у роз'ясненні «Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України» від 01.02.2013 року;

- у постанові ВСУ від 16.09.2015 року у справі № 6-43цс15 (№ в ЄДРСРУ 50974503);

- у постанові ВСУ від 19.03.2013 року у справі № 21-61а13 (№ в ЄДРСРУ 30604026);

- у постанові ВСУ від 17.10.2012 року у справі № 6-104цс12 (№ в ЄДРСРУ 26811746);

- у постанові ВСУ від 08.05.2012 року у справі № 21-67а12 (№ в ЄДРСРУ 24528533).

1) Так слово «черговий» має таке значення:

-а, -е. Який слідує за попереднім у певній послідовності, є наступним щодо черговості;

2) слово «послідовний» має таке значення:

-а, -е. Який настає, відбувається, здійснюється безпосередньо один за одним. || тільки мн. Які приходять на зміну одне одному, з'являючись щоразу замість попереднього. Ряд послідовних поколінь. || Який здійснюється кількома етапами; поступовий;

3) слово «наступний» має таке значення:

-а, -е. Який наступає (у 5 знач.), розташовується або з'являється слідом за ким-, чим-небудь; найближчий після когось, чогось. || Який має відбутися.

Отже, ВТССУМ надає вичерпну відповідь цим термінам, зміст яких недвозначно визначає, що «черговий», «послідовний» та «наступний» має значення як «найближчий наступний», що відповідає статті 155 КУ та Рішенню Конституційного Суду України у справі № 17-рп/2002.

Також слід звернути увагу, що стаття 155 Конституції містить словосполучення «наступній черговій», що, безперечно, виключає двозначне тлумачення та лише підсилює їх спільне кінцеве значення.

Звернімося до основних обґрунтувань прийнятого Рішення КСУ № 1-рп/2016 від 15.03.2016 року.

Так, у пункті 2.5 Рішення КСУ погодився з тлумаченням слова «наступний» згідно з ВТССУМ «Який наступає (у 5 знач.), розташовується або з'являється слідом за ким-, чим-небудь; найближчий після когось, чогось. Який має відбутися».

Водночас КСУ пішов далі та дійшов висновку, що слово «наступний» згідно з ВТССУМ має саме друге значення «який має відбутись», однак дописує «(дальший, подальший)».

Однак прошу звернути увагу на скріншот сторінки 738 ВТССУМ, згідно з яким текст у словнику «(дальший, подальший)» відсутній.

Також цей текст відсутній й в онлайн-версії ВТССУМ за посиланням.

Повна версія ВТССУМ в djvu-форматі також знаходиться тут (сторінка 738 словника).

Безпосередньо значення слова «подальший» згідно з ВТССУМ таке:

«-а, -е. Який настає, іде, відбувається і т. ін. після чого-небудь, за чимсь; прот. попередній. || Який триває далі, продовжується (про розвиток, прогрес і т. ін.).».

На мій погляд, таке значення, як «який має відбутись», слова «наступний» не є безспірним для застосування КСУ, однак у разі додавання слів «дальший» та «подальший» надає вже значенню інший зміст.

Також слід звернути увагу на пункті 2.7 Рішення КСУ, згідно з яким «…що конституційна процедура розгляду парламентом питання щодо внесення змін до Конституції України послідовно у два етапи встановлена з метою розведення у часі попереднього схвалення законопроекту». З цим твердженням варто сперечатися, оскільки формально дійсно є два етапи прийняття законопроекту, однак етапи за суттю не можуть бути не послідовними. Це, зокрема, відповідає значенню слова «послідовний»: «який здійснюється кількома етапами». У той же час КСУ пов'язав послідовність з етапами, а не черговими сесіями ВРУ.

Значення слова «послідовно» також наводилось вище, а фактично означає є «один після іншого».

Поряд з цим у цьому ж пункті КСУ також зазначає, що «Верховна Рада України може передбачити в Регламенті Верховної Ради України можливість прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України як закону на пізнішій черговій сесії Верховної Ради України».

Тобто КСУ навмисно пов'язує словосполучення «послідовно у два етапи» та «пізнішій черговій сесії».

Поряд з цим КСУ, посилаючись у Рішенні на пункт 3 Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 року, щодо терміна «сесія», «забуває» про наявність іншого речення в цьому пункті, а саме: «Питання про внесення змін до Конституції України має бути розглянуте і вирішене на двох чергових сесіях Верховної Ради України послідовно (стаття 155 Конституції України)», а не на пізнішій черговій сесії.

Отже, словосполучення «на двох чергових сесіях послідовно» явно відрізняється від значення словосполучень «послідовно у два етапи» та «пізнішій черговій сесії», оскільки словосполучення «дві послідовні чергові сесії» та словосполучення «пізнішій черговій сесії», безумовно, мають різне значення, оскільки в останньому випадку є певний розрив, пов'язаний з ідентичними діями (подіями), які не проходять один за одним, тобто пізніша (чергова) сесія відбувається після будь-якої чергової сесії.

Отже, Рішення Конституційного Суду у справі № 17-рп/2002 повність проігноровано щодо «послідовності двох чергових сесій».

При цьому нагадую зміст власне статті 155 КУ: «…вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії….», тобто не на будь-якій пізнішій черговій сесій, а саме на наступній (найближчій) черговій сесії по порядку.

Отже, текст «(дальший, подальший)», який з'явився дивним чином, а також послідовність етапів прийняття законопроекту (у тому числі на пізнішій у часі черговій сесії) у поєднанні з «чарівними» у судовій практиці словами «системним, логічним та цільовим тлумаченням», надав можливість КСУ прийняття зазначене рішення.

Більш того, КСУ фактично піддав сумніву всі значення слів «наступний» у всіх статтях, на які посилався у Рішенні, зокрема: частина 5 статті 41 КУ; частина 2 статті 96 КУ; частина 1 статті 106 КУ; частина 2 статті 156 КУ.

Окрім цього, також будуть питання щодо застосування слів «черговий» в КУ, зокрема:

- Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України (стаття 77 Конституції);

- Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року (стаття 83 Конституції);

- Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України (стаття 83 Конституції);

- Призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування (п. 30 статті 85 Конституції);

- Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України (ч. 2 статті 87 Конституції);

- Протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися (п. 3 ч. 2 статті 90 Конституції);

- Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень (статті 103 Конституції);

- Інші випадки.

Отже, Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-рп/2016 явно не є безспірним стосовно:

1) Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002;

2) змісту статті 155 Конституції України;

3) Великого тлумачного словника сучасної української мови,

а також породжує колізію в частині застосування слів «наступний», «послідовно» та «черговий» не лише при застосуванні КУ, а й в будь-яких галузях права, що має величезні та непередбачені наслідки при такому застосуванні.

Таким чином, Рішення Конституційного Суду України № 1-рп/2016 від 15.03.2016 року надає можливість приймати зміни до Конституції України роками, що явно неможливо ототожнити зі змістом самої статті 155 Конституції України «…на наступній черговій сесії..», та явно суперечить Рішенню Конституційного Суду № 17-рп/2002 від 17 жовтня 2002 року, згідно з яким «…на двох чергових сесіяхпослідовно» при незмінності редакції статті 155 КУ.

Враховуючи викладене вище, впевнений, що ні у кого не виникало сумнівів, що КСУ саме намагався прийняти таке рішення і не дивлячись ні на що…

Втім, очікуємо Окремі думки, якщо вони будуть. Однак і матеріали справи, і Окремі думки на сайті КСУ поки відсутні.

Павло Хомяк,

директор ЮК «Антарес»®, м. Дніпропетровськ

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (11) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Степанич 23.03.16 | 23:10
А чого ви хотіли почути чи то прочитати. Мабуть всі прекрасно розуміють в т.ч. і люди в мантіях коли давали свою згоду на інтерпритацію виразів чи то окремих слів порушених в ході розгляду. Ще до прийняття рішення КСУ вже було відомий результат. Рішення КСУ 2002 року вже тлумачило такий вираз та слова, але їм було потрібно мати протилежне. От і підтасували собі це. А ми горе-люде і сприймаємо і змушені ковтнути це. Пишаймося, бо ми цього варті.
... 23.03.16 | 14:24
не являюсь пользователем FB. но как только появится аккаунт - обязательно отпишусь.
Павел Хомяк 23.03.16 | 13:55
(...) Интересное у Вас мышление и знания.. интересно бы узнать кто Вы!? Отпишитесь в FB, буду рад!
... 23.03.16 | 13:52
... то отдельные мнения, касающиеся заключения КСУ N 1-в/2016, больше похоже на оправдания, почему же судьи все же предоставили такое заключение, хоть оно и "не совсем конституционное".
... 23.03.16 | 13:48
упоминание заключения КСУ, информация о котором размещена, в частности, по ссылке jurliga.ligazakon.ua/news/2016/1/27/140540.htm, в свете анализа решения КСУ № 1-рп/2016 некорректно, т.к. совершенно разная суть отдельных определений, а именно если содержание отдельных мнений, связанных с решением, сводится к критике и полному несогласию с выводом решения (что дает серьезные основания полагать, что авторы данных мнений голосовали против принятия решения с представленным содержанием), ...
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос